ติดต่อเรา

สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66190 เบอร์โทร 056-689039

แผนที่